no comments

Tổng thể về hình tướng trong tướng số

Các tướng thuật gia có nhiều quan điểm phân chia. Cái chung nhất là ai cũng nhất trí với nhau rằng con người có hình tướng. Người thì gói gọn, người thì chia nhỏ để sâu sát hơn khi
đưa ra những thông tin dự báo về tướng mạo. Để không quá rườm rà và tỉ mỉ, ta quan tâm những hình tướng điển hình cho dễ nhớ, dễ áp dụng.

Hình tướng tổng thể bàn đến ba mẫu hình chung nhất.

  • Hình thể ngắn
  • Hình thể dài
  • Hình thể trung

Vậy thì thế nào gọi là ngắn; thế nào cho là dài và trung thì ở mức nào.

Các tướng thuật gia chưa đưa ra một số đo nào cho các loại hình dạng trên mà họ đều từ cảm nhận nghề nghiệp. Ngày nay thời đại “số hóa” cần đưa ra một số đo, cụ thể chăng? Hãy cứ từ cảm nhận nghề nghiệp kết hợp với số đo chuẩn dựa trên quan điểm số hóa của các cuộc thi như: kiểu các cuộc thi hoa hậu, các cuộc thi thế vận hội… Nói vậy chứ sự kết hợp ấy cũng chỉ là một phần để thây một điểm hài hòa hợp lý nào đó mà thôi trong hình tướng. Đó là chiều cao. xếp hình thể ngắn, dài, trung về số đo chiều cao cho nam, nữ khác nhau và đối với người Việt Nam. Ví dụ:

Hình thể ngắn thì chiều cao:

  • Cho nam khoảng 1,60m đến 1,65m.
  • Cho nữ khoảng 1,52m đến 1,55m.

Hình thể dài thì về chiều cao:

  • Cho nam khoảng 1,75m đến 1,8m.
  • Cho nữ khoảng 1,65m đến 1,70m.

Hình thể trung thì về chiều cao:

  • Cho nam khoảng 1,65m đến 1,70m.
  • Cho nữ khoảng 1,55m đến 1,60m.

Nói riêng về chiều cao là để chỉ một phần xem xét về một khía cạnh của hình tướng trong trường hợp biết tướng để tham khảo như:

Hình tướng Ngũ Bần (hay có sách gọi Ngũ Đoản): ngày nay thời số hóa ta ngầm hiểu người đó có một thứ trong Ngũ (năm) là chiều cao vào khoảng 1,60 mét cho nam và 1,52 mét cho nữ.

Hình tướng Ngũ Trường (dài) ta dùng thuật ngữ (của các tướng thuật gia Trung Quốc thời xưa hay dùng) đã việt hóa. Ngày nay ta thầm hiểu là nam phải cao ít nhất 1,75 mét và nữ 1,65 mét.

Những số đo ấy với tướng thể người Việt là hợp lý và hợp cách Ngũ Trường, Ngũ Đoản.

Hình thể trung bình không được xem xét là biệt tướng (tướng hình đặc biệt) và từ thời Ma – Y tiên sinh (tướng gia ẩn danh – không ai biết tên chính xác, chỉ biết sách ông truyền lại, quyển “Phú Thạch Thất Thần Dị” cũng không nói. Hay cả đến Trần Đoàn, ông được phong hiệu là Hy Di, tên tự là Đỗ Nam, ông học Ma – Y tiên sinh và được ông Ma – Y truyền lại bài phú tướng thuật “Kim Trấn Phú”. Sách Phú này được ông Trần Đoản ở thời Tống Thái Tố, Triệu Khuông Dân; Niên hiệu Kiến Đức, năm Bính Dần (966 – 968) và niên hiệu Khai Bảo năm Canh Ngọ (970 – 979). ứng với lịch triều Việt Nam là thời loạn mười hai (12) sứ quân (Thập Nhị Sứ Quân) trong 2 năm 966 – 968 và sau đó là bắt đầu Nhà Đinh (Đinh Tiên Hoàng). Niên hiệu Thái Bình kéo dài 13 năm từ 968 đến 980 để lại cho đời sau tham khảo.

Sách “Kim Trấn Phú” về tướng thuật là sách cổ nhất cho đến các sách có giá trị trong “Đề cương tứ khổ” thời Đôn Hoàng. Sách của Hứa Phụ (tướng thư, Nghệ Văn Chí…) đến “Tiết Quan Đao Thần Tướng” (Văn hóa thư của Thượng Hải xuất bản). Rồi sách của các tướng thuật gia Âu Mỹ như: Physiogcomonie et honoscopie hay Les neains et physionomie; physignom onie et signification và physiognom ist’s art v.v… Cũng không bàn đến thứ hình thể trung; nghĩa là nó không được đề cập trong hình tướng.

Nhưng người có hình dáng cao quá khổ lại được đề cập. Người ta có nói đến “cao kều”, cao ‘Tênh khênh” tướng kém cỏi. ý muôn nói người cao lênh khênh kém về trí tuệ và vụng về. Cuộc đời không mấy “suôi chèo mát mái”. Nó thuộc loại tướng xấu, bần tiện.

Hình thể trung có vô vàn, các thuật tướng đốì với loại này chỉ được xem ở các bộ tướng khác như: Bộ đầu mặt, tay v.v…

Hình tướng được sách “Tiết Quan Đạo Thần Tướng” nặng về mặt y biểu biện lý có mốì quan tâm chính của hình tướng là khung xương – khung hình.

Reply