no comments

Tên gọi ngày chúc thọ

Lễ sinh nhật hàng năm thông thường người xưa gọi là “tản sinh” hoặc “tiểu sinh”, thường không chúc thọ. Chữ “thọ” không những có hàm nghĩa năm sống lâu dài, mà còn mang ý nghĩa tôn kính đối với những người cao tuổi. Thông thường, vào ngày lễ sinh nhật từ 50 tuổi trở lên, mới có thể gọi là ngày “thọ”.

  • Bài trí tam tinh Phúc, Lộc, Thọ để thêm phúc thêm thọ
  • 7 vật phẩm phong thủy chúc thọ người già
  • Người cao tuổi nên dùng vật phẩm phong thủy gì

Tên gọi ngày chúc thọ

Mừng thọ cha gọi là “xuân thọ”, mừng thọ mẹ gọi là “huyên thọ”

Tên gọi ngày chúc thọ

Trong văn hóa chúc thọ thời xa chưa, đối với ngày sinh nhật của nam nữ ở những độ tuổi khác nhau đã hình thành những cách xưng hô chuyên biệt, hơn nữa ngày nay trong cách nói và những hoạt động chúc thọ cũng có sự khác biệt.

Đầu tiên là đối với lễ chúc thọ của nam giới và nữ giới có cách gọi khác nhau, nam giới gọi là “xuân thọ”, nữ giới gọi là “huyên thọ”.

Tên gọi ngày chúc thọ dành cho cha

Cách gọi này bắt nguồn từ một điển tích xưa trong “Trang Tử. Tiêu Dao Du”:

“Thượng cổ hữu đại xuân giả, dĩ bát thiên tuế vi xuân, bát thiên tuế vi thu.” Điểm tích này vốn chỉ cây xuân có tuổi thọ rất cao, người đời sau đem cây xuân làm cách xưng hô của người nam trường thọ.

Lại từ trong ghi chép của “Luận ngữ. Lý Thị”: Con của Khổng Tử là Bá Ngư “vội vã bước qua xuân đình” tiếp thu những lời giáo huấn của cha, người đời sau lấy chữ “xuân” và chữ “đình” hợp lại với nhau, lấy lễ chúc thọ cho cha gọi là “xuân thọ”.

Từ đó, được truyền bá rộng rãi, tất cả lễ chúc thọ cho nam giới đều gọi là “xuân thọ”.

Tên gọi ngày chúc thọ dành cho mẹ

Huyên chính là cỏ huyên, nụ hoa của cỏ huyên là rau kim trâm, ngày nay chúng ta thường gọi là rau hoàng hoa. Do trong “Kinh thi. Vệ Phong. Bá Hề” có câu thơ “Yên đắc huyên thảo, ngôn thụ chi bối”, mà theo học giả xưa giải thích câu thơ này là “Huyên thảo lệnh vong ưu; bối, bắc, đường dã” chính là nói, huyên thảo là một loại cỏ quên ưu sầu, nếu trồng loại cỏ này nơi mẫu thân sinh sống sẽ khiến người quên đi phiền não. Cho nên từ đó về sau mọi người thường gọi mẫu thân là “huyên đường”, hoặc giản xưng là “huyên”.

Đối với cha mẹ hợp xưng là “xuân huyên”. Cũng chính từ nguyên nhân này nên vào ngày lễ chúc thọ cho mẹ thì gọi là “huyên thọ”. Từ đó được phổ biến rộng rãi, tất cả lễ chúc thọ cho nữ giới đều có thể gọi là “huyên thọ”.

Tên gọi ngày mừng thọ theo độ tuổi

Đối với cách xưng hô lễ chúc thọ ở những độ tuổi khác nhau:

50 tuổi gọi là “tri mệnh” hoặc “năm tri mệnh”;

60 tuổi gọi là “nhĩ thuận” hoặc “năm nhĩ thuận”, ngoài ra 60 tuổi cũng được gọi là “hoa giáp” hoặc “năm hoa giáp”;

70 tuổi gọi là “cổ hi” hoặc “năm cổ hi”. Người già sau 70 tuổi đều có thể gọi là người “cổ hi”; Đặc biệt, 77 tuổi gọi là “hỉ thọ”, vì hành thư của chữ hỉ, gần giống với ba chữ bảy mươi bảy;

70, 80, 90 tuổi gọi là “mạo điệt” hay “năm mạo điệt”. Đặc biệt, 88 tuổi gọi là thọ “mễ”

100 tuổi gọi là “kỳ di”. Kỳ là kỳ vọng, di là dưỡng, chính là nói, con người muốn sống đến 100 tuổi, đó là tuổi thọ cao nhất mà con người kỳ vọng, người già đến tuổi này, ở các phương diện đều do con người bảo dưỡng. Người sau lấy “kỳ di” làm tên gọi cho lễ mừng thọ người trăm tuổi.

108 tuổi xưa nay rất hiếm, gọi là “trà thọ”.

Mời bạn xem thêm: vòng tay phong thủy ,  mặt dây chuyền bồ tát đại thế chí , mặt dây chuyền văn thù bồ tát .

Reply