no comments

Nghị hôn – tự do yêu đương, lựa chọn bạn đời

Nghị hôn trong quan niệm ngày nay là nam nữ bình đẳng, yêu đương tự do, hôn nhân tự chủ, điều này cũng khiến cho hôn nhân hiện đại và hôn nhân truyền thống có sự khác biệt.

 • 12 vật phẩm phong thủy cát tường cho hôn nhân và tình yêu
 • 7 vật phẩm phong thủy mang lại may mắn sinh con

“Nghị hôn” chính là quá trình xác lập động cơ, tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng, cũng là bước đầu xác định đối tượng yêu đương. Để xây dựng một cuộc hôn nhân mĩ mãn, nghị hôn có tác dụng làm nền tảng. Nghị hôn ngày nay có xu hướng như sau:

Thứ nhất, phương thức lựa chọn đối tượng ngày càng đa dạng phong phú. Hai bên nam nữ ngoài việc thông qua sự quen biết của mình, còn được người khác hoặc do trung tâm mai mối hôn nhân giới thiệu. Cùng với sự phát triển của tin học và khoa học kỹ thuật hiện đại, người tìm được đối tượng yêu đương ngày càng nhiều.

Thứ hai, ngày nay con người đã nhận thức được điều then chốt trong yêu đương tự do chính là phải lựa chọn đối tượng như ý. Có người đã quy nạp thành “mười điều tương đồng” để lựa chọn người yêu cho tốt, như sau:

 1. Cùng chung chí hướng;
 2. Sở thích giống nhau;
 3. Tuổi tác xấp xỉ nhau;
 4. Văn hóa tương đồng;
 5. Tình cảm hợp nhau;
 6. Ý hợp tâm đầu;
 7. Tính cách giống nhau;
 8. Ngôn ngữ tương thông;
 9. Đối xử bình đẳng;
 10. Có việc quan trọng phải bàn bạc với nhau.

Tóm lại, điều kiện cơ bản của hai bên phải tương đương với nhau, đại khái là phải “môn đăng hộ đối”. Có thể nói 10 điều tương đồng này là cụ thể hóa động cơ hôn nhân của người hiện đại.

Thứ ba, lúc nghị hôn đã có kiến thức sinh con một cách khoa học. Từ thời thượng cổ đã tồn tại quy định người cùng họ không được kết hôn, để tránh việc sinh con đời sau suy yếu, dị hình hoặc không sinh con được. Đến thời kỳ cận đại, do nhóm người cùng họ ở Trung Quốc quá đông, những người cùng họ ở những vùng khác nhau tuyệt đối không phải là họ hàng, cho nên quy định “cùng họ không được kết hôn” này đã được thay thế bởi quy định “họ hàng không thể kết hôn” một cách khoa học. Chỉ cần không phải là họ hàng với nhau, cùng họ vẫn có thể kết hôn.

Mời bạn xem thêm: vòng tay phong thủy , phật bản mệnh , mặt dây chuyền văn thù bồ tát .

Reply