no comments

Khái niệm hình đơn trong đá quý- khoáng vật học

Là các hình hình học (nhóm các mặt Tinh thể) được phân biệt bằng trật tự đối xứng. Người ta chia hình đơn thành hình đóng và hình mở.

Hình đóng là các hình khép kín hoàn toàn tạo nên bởi các mặt Tinh thể có thể thay thế nhau. Ví dụ như các hình lập phương, hình tám mặt, hình mười hai mặt (hình 2.8). Hình mở là các hình phải kết hợp với các hình khác mới tạo thành không gian khép kín. Vì lẽ đó chỉ các hình đóng mới có thể tồn tại độc lập.

Khái niệm hình đơn trong đá quý- khoáng vật học

Hình 2.8.

Các hình mở chủ yếu của Tinh thể là hình lăng trụ, tháp, hình đôi  mặt và hình vòm (hình 2.9).

Khái niệm hình đơn trong đá quý- khoáng vật học

Hình 2.9

Khi các hình đóng, hình mở kết hợp với nhau ta sẽ có các hình Tinh thể thực (hình 2.10). Thủy theo tính đối xứng mà tất cả các hình Tinh thể được chia thành 7 hệ Tinh thể, tiếp đó là 32 lớp đối xứng và cuối cùng là 230 mạng không  gian. Tuy nhiên nội dung của Ngọc học chủ yếu chỉ liên quan đến 7 hệ Tinh thể và các hình dạng Tinh thể đặc trưng của chúng.

Khái niệm hình đơn trong đá quý- khoáng vật học

Hình 2.10

Reply