no comments

Bài trí khỉ phong thủy cát tường thúc đẩy quan vận

Người xưa thường coi con khỉ là một hình tượng đem lại nhiều may mắn. Do trong tiếng Hán Việt, chữ “hầu” (chỉ con khỉ) đồng âm với chữ “hầu” (chỉ phong hầu). Trong các tác phẩm nghệ thuật phong thủy, hình tượng con khỉ phong thủy có ý nghĩa là “phong hầu”.

Nếu trong tranh có một con khỉ trèo lên cây phong treo ấn, có ý nghĩa “phong hầu treo ấn”; Một con khỉ cưỡi trên một con ngựa có ý nghĩa “mã thượng phong hầu”;

Trên cây tùng có hai con khỉ, một con đang cưỡi trên lưng con còn lại, có ý nghĩa “đời đời phong hầu” .

Do khỉ phong thủy mang ý nghĩa cát tường nên cần được đặt ở vị trí cát lợi trong nhà mới thúc đẩy được vận khí một cách thuận lợi nhất. Lại vì Tề Thiên Đại Thánh trong văn hóa dân gian thường trảm yêu, trừ ma nên vật phẩm phong thủy này được người dân tin rằng có thể tránh tà một cách hiệu quả.

Người tuổi Hợi, Dần, Tỵ không nên dùng khỉ phong thủy

Dựa vào thuộc tính sinh khắc của Địa chi: Hợi, Dần, Tỵ xung với Thân. Bởi vậy, người tuổi này không nên dùng vật phẩm hình con khỉ.

Mời bạn xem thêm: vòng tay phong thủy mệnh mộc, phật độ mạng, phật phù hộ

Reply